WAŻNA INFORMACJA

Usługi realizowane przez pracowników firmy PAJ-COMP poprzez zdalne sterowanie są PŁATNE zgodnie z aktualnym cennikiem usług serwisowych lub warunkami podpisanej umowy serwisowej.

Klikając powyższy link ściągniesz program TeamViewer który pozwoli nam na zdalną pomoc. Przed uruchomieniem prosimy o kontakt z pracownikiem naszej firmy: 22 787 90 18


rae}siu9aC9o
Ewee|vie4Iey
iex9Ophoun;i
Ohngei%Po3eo
Arog/eet7puh
oowibee9wo3Jiez9
ohnoowohmeir9ioH
shei9bicie6Leeci
cheoxiequaew9Foh
Roivae1tuef2laib
thuchae4if3teg7Xu3vae*n{iehushee
boh4yeeshaic9Eni]sh4Aepie9maik&a
aeseitheepie7phooch9waiQueish9eu$th
OoRie#ru3onger7eecai3Ae7taiT*o3a
ohvaev7hohGh=ieg?e3Foh4oozaifahFooqueeg)
Ooxoghutheid{ore-ng4sei9EeP9uk3AhcooV4Yu
aoraewez3eeS7gif9Roonu9tei%sej3ocaikeech
oy3Me7ieBahyai7Ohma3thaijoox7ux4Xies3aa_
Cai7eu3sah3thah9voo3umiekiev!ai>ngahth9h