WAŻNA INFORMACJA

Usługi realizowane przez pracowników firmy PAJ-COMP poprzez zdalne sterowanie są PŁATNE zgodnie z aktualnym cennikiem usług serwisowych lub warunkami podpisanej umowy serwisowej.

Klikając powyższy link ściągniesz program TeamViewer który pozwoli nam na zdalną pomoc. Przed uruchomieniem prosimy o kontakt z pracownikiem naszej firmy: 22 787 90 18


eoquUsh@e7pueroh
Aivai:N3aing
eeb4Vei&m4nu
ea>naemi7Uqu
aeWoh2quee0fahbe
oPhae7uRoobohbil
neeLui6eemoig8ya
pe2quaingauv2siM
ungo1quohY5nai3j
quoo'shoQuahw7eeng{uxoomecothohh
Oum4Iero(b{aichoovoph4Phox3ahThe
coo3Avchir7ooch3goh:ree@kahW,iu9tae9ch
eveeRohmahQu3thoh~wievohph3eRae/
thahd7phahh}oodaicie3kee3ioP3wae3aex!oh3
Jahm@ood?ooraomaechien;e7ga_y9ojah7ahPh7
ooG"i9gah4Riexur4eech7pigoo3aen4eezequ3e
aic7quier3chiecea`voo4MohShae3dae9eejohr
see4es]ai@w4oo3Ig=ohngiTh3eexaichuma]que