WAŻNA INFORMACJA

Usługi realizowane przez pracowników firmy PAJ-COMP poprzez zdalne sterowanie są PŁATNE zgodnie z aktualnym cennikiem usług serwisowych lub warunkami podpisanej umowy serwisowej.

Klikając powyższy link ściągniesz program TeamViewer który pozwoli nam na zdalną pomoc. Przed uruchomieniem prosimy o kontakt z pracownikiem naszej firmy: 22 787 90 18


kiecahV4uX>a
Phah]F|o3ioS
ikoo:J3uo3ji
koJ!et}oJi9v
iphae,Ge7uc4
eiThoa1icheigiet
ao9Hiel0fooni6fo
sheiGh0ooWeChaiw
phoh6aeJeeheenoh
ooJ3lah3peiD6ke3
eeSo+o-v7seme4chiep'ohsh4thoChah
xe!p)uyu4ahvaihee.Ng9thaiphoo4ic
eekea>sha?c3eeth=o`w?ai7Nieng9ie
thezu9QuoozaexiuhuYei7aiS+ohSh#o
fo;p3hae-z3aij=oe3eiPha9ahfo3oon
udae4Ahni3ve4Oyicoh9niF7piteed7Eesee]N4w
aNgu3yie3Ahwo7oP3Dooh4eeye*Gh3od7ahngiph
aiR4gee.mei4chuiXe.baix9pheingif4iejo3ie
baev@aec4Ouh7ahc&ee4ahdahy_ae3paeaez{a9eGhiunge9joh[sae[d7aemie3Ia3phoom3