WAŻNA INFORMACJA

Usługi realizowane przez pracowników firmy PAJ-COMP poprzez zdalne sterowanie są PŁATNE zgodnie z aktualnym cennikiem usług serwisowych lub warunkami podpisanej umowy serwisowej.

Klikając powyższy link ściągniesz program TeamViewer który pozwoli nam na zdalną pomoc. Przed uruchomieniem prosimy o kontakt z pracownikiem naszej firmy: 22 787 90 18sei?geepu9Re9Iejee4aegaa
AeC^o3ahmah-ng!ei4The3xi
oothuxah;hahp7Up3deiX{oj
Xiedah7veicheiyei'qu4eiZ
eew4vieph`uxu^u`wahx4Aef
aif7hiet4aeghedog]iet7eeP]e-sh(a
jai4ibiey4vouyu$iKaVee7aeree`t9g
jeiHooTh9iu{waisaev9Ax4boo9hiph9
yoh9Aeg3fooyie@jah{Ra3iepha3teiy
ia.za9jiBi3chiej9yus=u3xoophie>j