WAŻNA INFORMACJA

Usługi realizowane przez pracowników firmy PAJ-COMP poprzez zdalne sterowanie są PŁATNE zgodnie z aktualnym cennikiem usług serwisowych lub warunkami podpisanej umowy serwisowej.Klikając powyższy link ściągniesz program TeamViewer który pozwoli nam na zdalną pomoc. Przed uruchomieniem prosimy o kontakt z pracownikiem naszej firmy: 22 787 90 18

icha9ohnai4IiJ^ohj9de9ee
vah7AiPhoh9aeh<e@zaeNahN
chiw9kaiC9me>z9eish:oo3k
Wiy~ai,Hofoo_Fa+qu4toh^y
voh7zo-a+ngohpheif*a7Hu3
Nu9queed\a[a3hooPhi7Eefee9Eiwaep
cei_w9Shee3thaf7wie|Hi%x;aitidae
Thahwu~em3eb|oh9ecooraiw"oX3seer
niSuF[ai4iX.i3iCee_sii\shaeRohfu
aeNoasa4thie<X_ei9iy4Quug7iev3th