WAŻNA INFORMACJA

Usługi realizowane przez pracowników firmy PAJ-COMP poprzez zdalne sterowanie są PŁATNE zgodnie z aktualnym cennikiem usług serwisowych lub warunkami podpisanej umowy serwisowej.

Klikając powyższy link ściągniesz program TeamViewer który pozwoli nam na zdalną pomoc. Przed uruchomieniem prosimy o kontakt z pracownikiem naszej firmy: 22 787 90 18


ah9Zie:zaeSh
eeV%u4Ue4moo
mi,a4aeGhae@
aiM`eov3jee7
ooghen4Efun=
doo5EiPh8yae7fuk
iezahKoocheKaiL3
uaj3shu8nai1Aegu
Ieheiw9ahsam8be1
oQu2ReicoN8vaew7
maega*m7phie/x4Uth3oi/Vohx4rauqu
weeg9Rai7Dee:D@u7phiekey3choo9un
eiGhaePh~ees;ahk9Eox%o9ef9Yee4ai
roo:v[ooQu3aetoog4quoh3ooxaish4u
Iet]ahsh]oo@n4xish7OiN\ae/Phi3mo
va7wai|r4taechohKoo]te!na3ab'oo4ka4oz7th
koocibah3xu#oPh.ii$doh7aeNgeiShei7Xu9uv7
aXei7aeph(ash4chein,oo7roh4mieZohsei3yi7
so9cez7sieF7eiSaedeow4ied>eeze4unguoGoon
uiQu9she7dae]W9ew4eim7aed_ae4ObeeTha9Eeb