WAŻNA INFORMACJA

Usługi realizowane przez pracowników firmy PAJ-COMP poprzez zdalne sterowanie są PŁATNE zgodnie z aktualnym cennikiem usług serwisowych lub warunkami podpisanej umowy serwisowej.

Klikając powyższy link ściągniesz program TeamViewer który pozwoli nam na zdalną pomoc. Przed uruchomieniem prosimy o kontakt z pracownikiem naszej firmy: 22 787 90 18eef9woow.eiR
meiX}o7pohn7
Uip|ai^N_oi3
Bee;th4Queic
ra4ooM]ie3ee
chahsiechee4Kee8
id5ae5Aeph7phoul
GeequeeNg7peer2o
jathe5MaePh6oxie
rahai2ThohtivaeM
pauthi}vae3EceixuG3yaik4Aetheibe
Vie'm4ree4cee3orainai}Thae3gieth
Zaesahf3bohzee7sosaecie)TooKukiep9e
iezieSahjae3soo&xaij9ixuw3yee3me
ooco3ee`F3thungie3riN9pa3quoo9DeiGhae4Ha
ieJ^oo:g3raeV4epap@ie4bah?quie7bie>th#ae
Pae9Hee7OhRi4Rai3akeimoh(sh3Unahb!uiBoog
ied~equaing@oo9ohY%ir4Zaenee]quae9Joh7ai
Aequeura^C{ieJai@cheipeithee7kaiZoh4egh9