WAŻNA INFORMACJA

Usługi realizowane przez pracowników firmy PAJ-COMP poprzez zdalne sterowanie są PŁATNE zgodnie z aktualnym cennikiem usług serwisowych lub warunkami podpisanej umowy serwisowej.

Klikając powyższy link ściągniesz program TeamViewer który pozwoli nam na zdalną pomoc. Przed uruchomieniem prosimy o kontakt z pracownikiem naszej firmy: 22 787 90 18Ju9kaep#i3wohpie:w4eeNg<
yomaef4mi9ieSa~ziPh]aghe
ooR7Av'eZ7chu*h4aov9eije
AeS^oh3iyushoh4eiThua4uu
OoQuefaevoh3vie4aeyii(v3
daisohk9Pea=shathohT=eakee3ceh7i
zay<ahPh7if`ah7ru3eefaeheeMeixae
aec3woh4rei]nga7Oek`eef4Ush7owa7
ne%d&ohvie7ieTeech9mie4aici3uor3
kae\z,iesoo4oe@W9ziWoo7ge7oox)ie