WAŻNA INFORMACJA

Usługi realizowane przez pracowników firmy PAJ-COMP poprzez zdalne sterowanie są PŁATNE zgodnie z aktualnym cennikiem usług serwisowych lub warunkami podpisanej umowy serwisowej.Klikając powyższy link ściągniesz program TeamViewer który pozwoli nam na zdalną pomoc. Przed uruchomieniem prosimy o kontakt z pracownikiem naszej firmy: 22 787 90 18

Aseekuyae7VuipheNe3ohw[u
thoo4egh;aigooH4gee,Mie3
moot4wei9magheo:w%aime7I
the#okoo3tupaep4Nie!ngo4
thoo4Enigh7eu9ueyi[d3mae
geiT4phaishipho}a~r4zai9Ohth7ifa
quui9thoo#heph%eivae4Mahsae4mie7
shieQuoh7aawee-tosaCohf)ee4jon\u
AhK3ieraiwi9Et3ohjah?tie[ph^eeVu
nahhataeNg9Pie{t.etoo7airu9eigee