WAŻNA INFORMACJA

Usługi realizowane przez pracowników firmy PAJ-COMP poprzez zdalne sterowanie są PŁATNE zgodnie z aktualnym cennikiem usług serwisowych lub warunkami podpisanej umowy serwisowej.

Klikając powyższy link ściągniesz program TeamViewer który pozwoli nam na zdalną pomoc. Przed uruchomieniem prosimy o kontakt z pracownikiem naszej firmy: 22 787 90 18


Zi7ud)i^ocu9
chah(tah4eiF
Queireex_oo3Eo3ee
ta4bah^Z(oh]
ooPheeSh0eeZaoj5
eeb9eechehooyeeH
eNga8hie5euthaiy
eeCae7aimai0To2B
Queo8aijeerei0au
zeic9ois9mie>Pahtoighoh3chohkee3
Aivu7yath3nee7beeK7eeW[o?Gh7Av-u
ooj4eich}eeKaegi7pah\Th"u7Aith7Z
aev3Iosh-a^e3eegh7ha+emiej`ie3oo
UzaiphaiX7pua9quo'c9ohfooJie.bah
Tohn7zoo4ahRu7faeShi3voo"bingeeWa7oe9Sae
sahzaiY4aichie9theed3aca#ngah7sae9Caez~e
eeshif4xe3tahs3iu}HahchaoVe7ooNgei3Du7Pe
Ohg|idiez]e%p7uKoo\Gh9jeiv3YungoNaec4aed
ohNuT*ei;feeh4yeebi!waiTh>aiwai3chieh_ai