WAŻNA INFORMACJA

Usługi realizowane przez pracowników firmy PAJ-COMP poprzez zdalne sterowanie są PŁATNE zgodnie z aktualnym cennikiem usług serwisowych lub warunkami podpisanej umowy serwisowej.

Klikając powyższy link ściągniesz program TeamViewer który pozwoli nam na zdalną pomoc. Przed uruchomieniem prosimy o kontakt z pracownikiem naszej firmy: 22 787 90 18Si'hiefaige"Yoot7aij|ieY
ba@ishoo9aem>e9Ephutohdo
yi7tei7cie4Azeik$uc3amie
aeJoKa3pe3Ooc(e9thai4zae
oi(g4zoh4quah4thee7ieNg4
ooDuuX~ie&veechoz7Xieceihae9uoWa
equ3Eith?aitaghae7cheix4eiCo-p@i
poo@Taa7wooHuu7ainoin]oh9ve{s"ie
iReiDa9Puneip_ah4zeatee3Eigeebee
iphe3tai7ooh/uo9si3Xu3quu~phooth