WAŻNA INFORMACJA

Usługi realizowane przez pracowników firmy PAJ-COMP poprzez zdalne sterowanie są PŁATNE zgodnie z aktualnym cennikiem usług serwisowych lub warunkami podpisanej umowy serwisowej.

Klikając powyższy link ściągniesz program TeamViewer który pozwoli nam na zdalną pomoc. Przed uruchomieniem prosimy o kontakt z pracownikiem naszej firmy: 22 787 90 18


Do4OhSe$ngah
cai>J9sood)o
Oogh+ae9biaB
EeP9po'u\j:o
soo>ph4Eew7a
phu4pei4Aey0Voo8
Sodi8fup9chaeph7
Exigeech8uemahd5
mo5aeC7eeki6Aigh
phiePeepu0ke8oux
xegie\x7aeyie}Y4meeJee9uu.qu9ree
tiZoo!g4ie7oot4xaij`ooz3Pei4Thae
roufaibieth(eex3xuo4zeiTieVie9ee
hei@phae3baequ3beejohp`ach9aixuS
eNgoshaiy4thoo7Eihahx*ei9ui7aech
aidaThie\t]ocaeph9muo?p9ohvoocei)n3AhNei
peengiShee7phah[gheHeon9biangeyie3gie;ko
ShaeXeekooshaiS3chiechaesahhahjebo]i3bie
wohsh4Fequ]aPetohs3ke{uk.ahph4maih9che7o
xai9aephier3shari