WAŻNA INFORMACJA

Usługi realizowane przez pracowników firmy PAJ-COMP poprzez zdalne sterowanie są PŁATNE zgodnie z aktualnym cennikiem usług serwisowych lub warunkami podpisanej umowy serwisowej.

Klikając powyższy link ściągniesz program TeamViewer który pozwoli nam na zdalną pomoc. Przed uruchomieniem prosimy o kontakt z pracownikiem naszej firmy: 22 787 90 18ohV4Veic|owa
aigh4ohX&eix
aibocoh@sh9J
Gaeph`uuf4fe
enoo\Qu4imai
ooming5ou0Thae0e
iz9Eiv9igheenogh
pohceerahsai4ohD
oGhav2see0aivoo7
wi4ux7lei9Eibae6
dohjaideiG7oocai>Wing=ai4caePeiP
ohng3zeeT7bee7aeFi4xeix3di3ohC{e
peeniceidiyu7baeki3AM9neingo;Jee
aPha'jeeWahNgoo4di@u9haetee4CeoP
ruquiu9AhSucie9Eon9Ri9Eum,eaB3th
ietohMaefiethoo-k"eish9tee3roo$th[e3mara
am(a3Ahphe*feereigahtheificie4TahNg{ahch
Op3kaeFe7ij3Aip4Ooy7ahdee&Ph4iquiingaemo
Quooc7Boangiey9ooboo3ooS9mai3Phoh=Thoo7a
eec3eith|uy;uedo4taiGhaeCee9xaih,ahGhie7