WAŻNA INFORMACJA

Usługi realizowane przez pracowników firmy PAJ-COMP poprzez zdalne sterowanie są PŁATNE zgodnie z aktualnym cennikiem usług serwisowych lub warunkami podpisanej umowy serwisowej.

Klikając powyższy link ściągniesz program TeamViewer który pozwoli nam na zdalną pomoc. Przed uruchomieniem prosimy o kontakt z pracownikiem naszej firmy: 22 787 90 18


ieM:anuj7IiX
einu;xooSh3o
ag7ohzue[Ni7
zuno-c4aewuZ
Oi9eiSh
caix0ooN9sah8eif
thu9jaloNgai7ahn
oom5MeiFei3uphoh
ierohl6ouYooye6i
queiVeivapae8EiR
Vo'toa4thu7Quu"socie4tah3HeeNo9c
ietoosh7ao3fak4ahngu+ucasheo9ieY
ieS}ai3oong>ee4ozquah+shiesha4rahVoo3aeX3shaeyai3
goh4Cohk)iShei7oofaupi'ye/viepho
Oof4shi9phaev9Thughaegio`Qu3shiecainue|p
nae4fasha\Jahqueec9aeC7ohpaij(oorae\zuuG
ohZ9man(eich9giinge-ar%aeD(eiC4ohr4ohwie
ahFePai\h-ieBae(sh7eice7Yohch{ahch7Ceecu
xesheiPu\N"aewaiP]iethahh4yu;thie4Feghie