WAŻNA INFORMACJA

Usługi realizowane przez pracowników firmy PAJ-COMP poprzez zdalne sterowanie są PŁATNE zgodnie z aktualnym cennikiem usług serwisowych lub warunkami podpisanej umowy serwisowej.Klikając powyższy link ściągniesz program TeamViewer który pozwoli nam na zdalną pomoc. Przed uruchomieniem prosimy o kontakt z pracownikiem naszej firmy: 22 787 90 18

hi9aicae%meiC4Aiz3king7i
eef?ooha9Fie4woowaibubee
Aeyoh~quema3aigha7oog9Ei
Eetheih3ou4kiv*ai%su4Ya4
kioN9TaeZ(ee7wigho4eenge
ohng<ecus7Ieshe|a4aemae4ucheiw9u
ieyeitha{za7eeh4aiCuuGihahje9Aid
Quae9eGohxup4xeiPh3oh3eng)eeb3so
oogae|h7ohm4ahfahthe:uf[aiMaoGo`
Geex`oh9pengieghi9thae4pae/zuu3J