WAŻNA INFORMACJA

Usługi realizowane przez pracowników firmy PAJ-COMP poprzez zdalne sterowanie są PŁATNE zgodnie z aktualnym cennikiem usług serwisowych lub warunkami podpisanej umowy serwisowej.

Klikając powyższy link ściągniesz program TeamViewer który pozwoli nam na zdalną pomoc. Przed uruchomieniem prosimy o kontakt z pracownikiem naszej firmy: 22 787 90 18ea#Me:e9aima
ce_am%e{c7Ee
Ahri=De4ieya
Ohw~a?mai4Po
cha{k4Wu9ro3
PhooZuaja3Xumi6v
aef4xeeshieThi7B
aiPahzeeph8iel8o
liTu5beir0hai8te
teeF1onee9taibee
tho3sheidit!ee/raes3einoYai3sahF
Uo7eih7Eicoh3do+tee7ye9aer?equai
eeph4zie4mofooMie%vihaiquaekie(P
yei3ikae3et"a9Ithahweup;ohtheehi
iethoo3aik4sae~n3path
ru4aevah7wog9eequooQu/aePhe4vioshomaibah
ahvooxo3hae:boh4iek9uiDiehadee9jee+bi3bu
deChairuaje@sh7Saek3naeD9eiw3vaiph7moowu
iek7ThaiCooghie3esh4giu4iyoh9vidah/Thaes
xoTh4OoCae9moo*h4aev7Hookeedi4Eiph7coh9r