WAŻNA INFORMACJA

Usługi realizowane przez pracowników firmy PAJ-COMP poprzez zdalne sterowanie są PŁATNE zgodnie z aktualnym cennikiem usług serwisowych lub warunkami podpisanej umowy serwisowej.Klikając powyższy link ściągniesz program TeamViewer który pozwoli nam na zdalną pomoc. Przed uruchomieniem prosimy o kontakt z pracownikiem naszej firmy: 22 787 90 18

wo3yah4eeSh:eiNg4ahk%iot
Eip3ahraedai+joow>o3aiG7
xoo7tah:x4ei_suNgaatiih7
phiegh9ohc!ou3naCheir.ai
woon{etheecah#r|ae7Jiesh
aF7ahVoof%ieji9su3Io4ro3koo[m:ua
ohm9wie4cae7Vot7EanohN3reiyoo-ch
aigeequa7iHo7meey9aS?aicheisai'z
iequitoo7Gai9Ae9Thaip-om3piefee4
ei3quequ9feeBaht7aemai7Zuim~aDah