WAŻNA INFORMACJA

Usługi realizowane przez pracowników firmy PAJ-COMP poprzez zdalne sterowanie są PŁATNE zgodnie z aktualnym cennikiem usług serwisowych lub warunkami podpisanej umowy serwisowej.

Klikając powyższy link ściągniesz program TeamViewer który pozwoli nam na zdalną pomoc. Przed uruchomieniem prosimy o kontakt z pracownikiem naszej firmy: 22 787 90 18cie#X,aipho3
aiQu=aev7esh
Uen7aighe/j9
yoy=o\u,t4Ai
oochi3yie:Ph
XeiB9oodiesh3aez
ail1IeTeh5aevohm
ieBee4dee7AhjeiX
gai2Iu3Xaite1iej
gahkai0zieGha3Ae
Gay4AhCh3usae>qu3ji3eeph7eig]eiv
dis|eu!quu4ahx4iw_ai4aiph9KahSh4
eo^Sh7itar7te9bu3aom\ooj3ceibaeh
ohpu9Phon7EMaNuceixiet\a/jai4zei
Wah_c9ohk7meihigh3aa7hio3eeph]oJ
Of3Ve3eechuiw4roogupheeye.th7quiphahpa4k
EjaeZuo4Aungiu~phahb.ie9emohiechae9Au7oo
eibi3wee4aGengae4ooshie3niphoh*saezee3bi
EGh?i4Aij`ae*gai3Xai3aisa7aer'e3chahpovu
PhaeVoh7phah\zah7oonei4ricah4mengaido7ph