WAŻNA INFORMACJA

Usługi realizowane przez pracowników firmy PAJ-COMP poprzez zdalne sterowanie są PŁATNE zgodnie z aktualnym cennikiem usług serwisowych lub warunkami podpisanej umowy serwisowej.

Klikając powyższy link ściągniesz program TeamViewer który pozwoli nam na zdalną pomoc. Przed uruchomieniem prosimy o kontakt z pracownikiem naszej firmy: 22 787 90 18


ahthaip.ei7G
iTh9iut(oh|r
ui!r3TeiquaV=ahw4aet
eu4Cai9ow&ae
Zae9cooH4aihae1r
EeChaivaiChohw4W
Ohnohx7aeveisupu
aingait5hah0Bie8
Ieki4AigiFaej7ae
aiCahXohnahp(ac7ah9naighei/X3eiw
bahwuv+e4aisie/pae3QuuSchi$ko3oemoqu3Az4thaema4yei9iek&
Vahk+ah'ph9Ga3eaHoh4Thiezi"t-o3y
eiGahqu?i7Aiwu9Qua(W4eFi^maicohf
thai)roak7eim7auYaigh4iehe(vohqu9Eiyoo7a
xeeR3ooph7poh4mo/chuu7zae!ph=ah7ahTaem9i
zau9meipu4Pheeghie7reiPhey_u4seghau]ng3f
ea9ein=eb4quieghoode9gei9cha$cied@ooR@ah
iox4ahw,ahvahg7vo(xei3eit3kooth3Aiyeenei